Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ GÖNDERİM SÜRESİ DOLMUŞTUR.

Bildiri Gönderim Koşulları

 • Bildiri sunum şekli sözel ve posterdir. Bildiriler, sempozyum organizasyon sekreteryasından e-posta yoluyla gönderil­ecektir. (ogulcan.cagin@dmrturizm.com.tr)
 • Son bildiri gönderme tarihi 17 Ekim 2022’dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiriler, Toplantı Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 • Düzenleme Kurulu’nun belirleyeceği bildirler poster turlarında ve sözel oturumlarda sunulacaktır.

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Toplantıya klinik araştırmalar yanında eğitici veya ilginç olgu sunumları da bildiri olarak gönderilebilir.
 • Bildiri özetleri 3.000 karakter ile sınırlandırılmıştır. 3.000 karakterden fazla olan özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetleri Times New Roman fontunda, 10 punto ile yazılmalıdır.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
 • Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • Özetlerde yazarların ünvan, ad, soyad ve kurumları yazılmalıdır.
 • Özetlere istenirse 2 adet resim ve 2 adet tablo eklenebilir.

Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine bildirilecektir.

Bildiri Gönderimi İçin: 
ogulcan.cagin@dmrturizm.com.tr

dmr-dark-w